EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een

erkende en wetenschappelijk onderzochte werkwijze in psychotherapie, die

werd ontwikkeld door Dr Francine Shapiro.


Toepassingen

Waar EMDR vroeger vooral bekend werd voor de behandeling van trauma

(mishandeling, misbruik, verwaarlozing, pesten, ongevallen, medisch

trauma,…), wordt het tegenwoordig ook toegepast bij andere problemen zoals

angst, dwang, chronische pijn, burn-out, depressie, hechtingsstoornissen,

gevolgen van onrechtstreeks trauma in de kindertijd (= het ontbreken van iets

wat er had moeten zijn, zoals zorg, steun, liefde, knuffels, warmte,

veiligheid,…)


Voordelen

EMDR is een therapie die verder gaat dan enkel het bieden van inzicht: emoties

en lichaamsgevoel worden actief betrokken waardoor een diepere heling

mogelijk wordt.

Inzichten worden doorvoeld: in plaats van enkel met je verstand te weten “ik

ben OK zoals ik ben”, “ik ben veilig” of “ik kan hiermee omgaan”,… kan je dit

ook zo voelen.

In plaats te blijven steken bij “ik weet het wel, maar ik voel het niet” of “ik weet

dat ik dit anders zou moeten doen, maar het lukt niet”, treedt er ook werkelijk

een verandering op in hoe iemand zich voelt of gedraagt.

Het is ook aangetoond dat de effecten van EMDR blijvend zijn.

Een bijkomend verschil met andere therapeutische methoden is de snelheid

waarmee verandering optreedt. EMDR werkt over het algemeen sneller dan

gesprekstherapie.

Ook bij complex trauma (trauma dat niet afgelijnd is tot één of enkele

gebeurtenissen, mensen die als kind jarenlang trauma en/of verwaarlozing

hebben meegemaakt) kan met EMDR gewerkt worden.

Hier is EMDR een proces dat meer tijd vraagt, omdat het ingebed dient te

worden in een ruimere benadering waarbij we aandacht hebben voor het

evenwicht tussen verwerken, rust brengen en leren omgaan met moeilijke

emoties.


Hoe werkt EMDR

Er is gebleken dat als je een lichaam snel afwisselend links en rechts prikkels

geeft (oogbewegingen, trillertjes, geluid), terwijl je denkt aan een trauma of

een onverwerkte herinnering, je deze herinnering alsnog verwerkt.

Resultaat is dat je kan terugdenken aan de gebeurtenis zonder dat dit nog

gepaard gaat met lastige emoties zoals angst, verdriet, woede, ….

Gevolg is ook dat je niet meer getriggerd wordt door dingen die je bewust of

onbewust aan het oorspronkelijke trauma doen denken.

Herinneringen, die onverwerkt zijn opgeslagen, liggen vaak aan de basis van

problemen. Ze maken dat we ook in het hier en nu overmatig emotioneel

(bang, verdrietig, angstig,…) reageren als triggers prikken in oude pijn en

creëren zo onnodig lijden. Onverwerkt bewaarde herinneringen kunnen

bestaan uit gedachten, woorden, beelden, geluiden, geuren, lichamelijke

sensaties en emoties.

EMDR maakt het mogelijk toegang te krijgen tot deze onverwerkte

herinneringen en ze alsnog te verwerken, te herschikken in de hersenen zodat

men er kan aan terugdenken zonder dat dat nog emotioneel lastig is en zodat

de triggers verdwijnen.


Hoe verklaar je het fenomeen EMDR?

Tot op heden kan de wetenschap het fenomeen van EMDR nog niet eenduidig

verklaren.

Eén van de hypothesen is dat de oogbewegingen die optreden tijdens de REMslaap dezelfde functie hebben als de afwisselende prikkels.

Of nog preciezer, dat EMDR een hersenactiviteit creëert zoals tijdens de diepe

slaap.

Ervaringen opgedaan tijdens de dag worden opgeslagen in een soort tijdelijk

geheugen (vergelijkbaar met het werk-geheugen van een computer) en worden

tijdens de nacht verwerkt om daarna opgeslagen te worden in het lange

termijngeheugen (vergelijk met de harde schijf van een computer).

De tijdelijke herinnering wordt tijdens de droom herbeleefd met alle zintuigen

om zo opgenomen te worden in het langetermijngeheugen. Tijdens deze

informatieverwerking wordt nieuwe informatie gelinkt aan informatie die reeds

was opgeslagen in de hersenen.

Met andere woorden: wat overdag werd meegemaakt, wordt ’s nachts

herschikt in de hersenen, de lastige emoties gaan eraf en het nuttige wordt

onthouden.

EMDR activeert de niet-verwerkte herinneringen en zorgt ervoor dat deze

alsnog herschikt en verwerkt wordenrken. Het afbeelding-en-tekstblok is ideaal voor beschrijvingen van je bedrijf, producten of diensten. Dubbelklik op de rechter afbeelding om hem te wijzigen. Je kunt ook meer van deze blokken onder elkaar zetten om artikelen te beschrijven met afbeeldingen.