Two Roads

Praktijk voor psychotherapie

Two roads diverged in a wood, and I... I took the one less traveled by That has made all the difference...

Robert Frost

We zoeken allemaal onze weg in dit leven en schrijven elk ons eigen verhaal.

Soms is er iets dat ons roept om op weg te gaan, om op zoek te gaan,

soms vinden we onze weg, dan weer zijn we de weg kwijt,

soms staan we voor een splitsing,

soms hebben we de moed om de smalle weg te kiezen

en het verhaal krijgt plots een heel andere wending… .


Jezelf ontmoeten, ontdekken wie je bent, wie je reisgezellen zijn, wat je meeneemt, wat je achterlaat,

je bewust worden van de weg die je gaat, het pad dat je kiest,

waar je vandaan komt, waar je naartoe wil,

de zijwegen die je voorbij gaat, de omwegen die je maakt en wat ze jou leren,

bewust van de hindernissen die je moet overwinnen, de wegwijzers langs de kant,

jouw kaart, jouw GPS,…

Soms is er moed nodig om de smalle weg te kiezen,

maar...it makes all the difference....